Je to konečně tady – daň z nabytí nemovitých věcí zrušena.
15. 09. 2020

Je to konečně tady – daň z nabytí nemovitých věcí zrušena.

Dnes 15.09.2020  sněmovnou definitivně prošel vládní návrh zákona na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, která je upravena zákonným opatřením senátu č. 340/2013 Sb., a která od 1. 1. 2014 nahradila daň z převodu nemovitých věcí.

Pozměňovací návrhy senátu byly spíše legislativně-technického charakteru, a jak se očekávalo, Poslanecká sněmovna senátní verzi zákona dnes přijala. Neočekávají se ani zásadní problémy při podepsání zákona prezidentem a vše by se tak mohlo stihnout do konce roku 2020.

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí je uplatněno se zpětnou účinností. To znamená, že daň z nabytí se nebude platit již u převodů, jejichž vklad do katastru byl povolen (resp. účinky vkladu nastaly) v průběhu prosince 2019 a později. Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí se týká nejen nemovitostí sloužících k bydlení, ale obecně nemovitých věcí, které jsou pozemkem, stavbou nebo jednotkou nacházející se na území České republiky (resp. též práv stavby a spoluvlastnických podílů na nich).

Daňové přiznání již není zapotřebí podávat. Tak jako tak díky tzv. liberačnímu daňovému balíčku III byla prodloužena lhůta k zaplacení daně a podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí až do 31. prosince 2020. Pokud však již k podání daňového přiznání došlo a daň již byla zaplacena, bude možné požádat o vrácení přeplatku, a to až po dobu šesti let od konce roku, kdy zákon vejde v platnost.

Nic není zadarmo aneb vzpomínkou na Šimka a Grossmanna a jejich zlidovělé „nechci slevu zadarmo“ nastává drobná šmouha na radosti v podobě kompenzace rozpočtu. A to formou prodloužení časového testu a snížením maximální částky pro odpočet úroků z hypotéky.

Jedná se o prodloužení časového testu pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob ze současných 5 na 10 let a dále pak též o snížení možného odpočtu úroků z úvěrů z 300 na 150 tisíc Kč.

Co je v praxi prodloužení časového testu. Dosud s určitými výjimkami platilo, že je vlastník nemovitosti osvobozen od daně z příjmů při jejím prodeji v případě, že prodávanou nemovitost vlastní alespoň po dobu 5 let (tzv. časový test). Nově se tato doba prodlužuje na 10 let. Uvedené neplatí u případů, kdy má majitel v prodávaném rodinném domě či jednotce trvalé bydliště, v takovém případě je i nadále lhůta dvouletá.

„Hypotéčníci“ musí překousnout snížení odpočtu úroků u hypoték. Konkrétně dojde v rámci přijatého zákona o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ke snížení maximálního odpočtu úhrnné částky úroků u hypoték (ze všech úvěrů poplatníků v téže společně hospodařící domácnosti), o kterou je možné snížit základ daně ze současných 300.000,- Kč na 150.000,- Kč ročně. Původně chtěla vláda možnost odpočtu úroků z hypoték zcela zrušit, ale  v Poslanecké sněmovně však dosáhl zákon změn a možnost odpočtu úroků z hypoték byla nakonec zachována, byť v poloviční výši.

Závěrem by se dalo konstatovat, že chystané změny zajisté pomohou nabyvatelům nemovitostí. Značná finanční úleva v době, která je pro většinu kupujících dosti náročná, podpoří odhodlání nakupovat.

Zejména u nabyvatelů, kteří pořízení nemovitosti financují prostřednictvím hypotečních úvěrů, u kterých musejí prokazovat výši vlastních zdrojů, které následně do pořizované nemovitosti sami investují, může být ušetření v řádech (obvykle) i statisíců korun, které by jinak museli na dani z nabytí nemovitých věcí odvést státu, dosti podstatnou pomocí.

Zachování byť částečné možnosti odpočtu úroků pak může vést oproti stávajícímu stavu i k celkové úspoře. Naproti tomu prodloužení časového testu může způsobit určité ochlazení na trhu s nemovitostmi – zejména v oblasti investičních nemovitostí. Dá se však předpokládat, že řada investorů přistoupí k tomu, že pořízené nemovitosti bude pronajímat a tím se na trhu zvýší počet mj. i nájemních bytů, kterých je dlouhodobě (zejména ve větších městech) nedostatek.

Jaký bude skutečný vývoj trhu s nemovitostmi, a zda dojde k jeho oživení, je však otázkou. Jak z výše uvedeného vyplývá, na jedné straně by mohlo dojít ke zvýšení poptávky po nemovitostech, na druhou stranu pak ale i (minimálně po určitou dobu) k omezení nabídky ze strany investorů, kteří budou chtít projít časovým testem, aby se vyhnuli placení daně z příjmu.

Dalším faktorem, který trh s nemovitostmi dozajista ovlivní, bude obecná chuť či nechuť společnosti investovat s ohledem na stále probíhající epidemii koronaviru a sní spojené poněkud nejasné vyhlídky.

Jan Hrstka
Autor: Jan Hrstka

Nabízím přes 20 let zkušeností v oboru a ty nejmodernější techniky v prodeji nemovitostí. Jsem zkrátka ta správná volba.