UA-125359754-1
CO MUSÍ PRONAJÍMATELÉ
06. 01. 2019

CO MUSÍ PRONAJÍMATELÉ

 

V případě ubytovávání se nabízejí následující otázky: povinnosti živnostenského oprávnění, zda je nutné odvádět z takového příjmu daně, je-li nutné hlásit ubytování cizinců. V článku najdete informace o tom, zda má vlastník povinnost odvádět rekreační a lázeňské poplatky, zda spadá do hlášení o elektronické evidenci tržeb (EET) a v neposlední řadě jak je to s DPH.

V případě krátkodobého ubytování přes Airbnb nebo Booking.com se jedná z právního hlediska o ubytovací službu. Jde o případy, kdy hostitel v rámci ubytování zajišťuje i úklid, výměnu povlečení, případně stravování a podobně. Nejedná se tedy o klasický pronájem.

Navíc již při registraci uvedené internetové platformy uvádějí, že jsou pouze zprostředkovateli a smluvní vztah vzniká mezi hostem a ubytovatelem. Navíc ubytovatel potvrzuje, že bude platit všechny zákonné daně a poplatky a zajistí si potřebná oprávnění.

V případě ubytovacích služeb jde o příjmy z podnikání, a tedy vyžaduje živnostenské oprávnění. Tyto služby podléhají dani z příjmů i odvodům na sociální a zdravotní pojištění. Podnikatel je povinen se v tomto případě nahlásit na živnostenský úřad ještě před zahájením podnikání, tedy než začnete pravidelně ubytovávat hosty. Jde o volnou živnost - ubytovací služby.

Dne 15.srpna 2017 nabyl účinnosti zákon č. 222/2017, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky (Zákon 326/1999 sb. k 1.8.2018 ke stažení). Pro účely tohoto článku přicházejí v úvahu zejména §99 - §103, které se týkají povinností ubytovatelů.

Důležité je, že ubytováním se dle zákona rozumí jakýkoliv smluvní vztah založený smlouvou o ubytování, nájemní smlouvou nebo podnájemní smlouvou. Ubytovatelem je pak každý, kdo poskytuje ubytování za úhradu nebo ubytovává více než 5 cizinců (výjimkou jsou osoby blízké).

Zákon také ukládá vést evidenci ubytovaných cizinců v tzv. Domovní knize. Kniha musí být pro případ kontroly ze strany Policie vedena písemně. Nemusí se jednat o skutečnou “knihu”, ale může to být i soubor listinných dokumentů, např. chronologicky řazené dokumenty s údaji v rozsahu registračního formuláře s datem příjezdu a odjezdu. Zápisy ovšem musí být prováděny v aktuálním čase, pravidelně, přehledně a srozumitelně.

POZOR: Tuto knihu je pronajímatel povinen uchovávat po dobu 6ti let od posledního záznamu.

Oznámit ubytování cizinců je nutné do 3 pracovních dnů od dne ubytování. Lze tak učinit několika způsoby:

  • předložením přihlašovacího tiskopisu
  • předložením listinného dokumentu, který obsahuje údaje v rozsahu údajů v přihlašovacím tiskopisu (cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu, potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytovou kartu rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkaz o povolení k pobytu pro cizince nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu)
  • prostřednictvím dálkového přístupu vyplněním elektronického formuláře (tuto variantu i doporučuji)

Policie také vyžaduje, aby byl formulář podepsán. Je tedy nutné dodat originál nebo podepsaný elektronickým podpisem, který si nejprve musíte zařídit.

Co je Identifikátor ubytovacího zařízení a kde jej získat. Ubytovatel by si měl požádat o tzv. IDUB (identifikátor ubytovacího zařízení) a následně může provádět hlášení cizinců Policii přes internetovou aplikaci “Ubyport”.

Odkaz na aplikaci “Ubyport”.

https://www.policie.cz/clanek/oznamovani-ubytovanych-cizincu-ubytovatelem.aspx

Odkaz na registraci ubytovacího zařízení http://ubytovani.pcr.cz/reg/

Domovní kniha a její údaje jsou v souladu s GDPR. V domovní knize je ze zákona nutné uvádět: jméno a příjmení ubytovaného cizince, den, měsíc a rok narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu, počátek a konec ubytování. Na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů se uvádí, že: Postupuje-li ubytovatel v souladu s ustanoveními výše zmiňovaného zákona, provádí zpracování osobních údajů stanovené zvláštním zákonem, pro které není třeba souhlasu subjektu údajů a které nepodléhá oznamovací povinnosti podle § 16 zákona o ochraně osobních údajů.

Výběr Rekreačního a lázeňského poplatku upravuje Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, který v §3 specifikuje pravidla a povinnosti pro jejich evidenci a odvody.

Jak již vyplývá z názvu, platí se rekreační a lázeňské poplatky v případě, že ubytujete hosty, kteří přijeli na rekreaci, dovolenou nebo za lázeňskými procedurami. Pokud se jedná o služební cestu, nejsou poplatky odváděny. Služební cestu ubytovaný nejčastěji dokládá podepsaným prohlášením.

Výjimku mají také:

- osoby do 18 let věku a pak lidé starší 70 let

- osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P a jejich průvodci

- vojáci v základní službě

- osoby, kterým byly přiznány přídavky na děti

Výši poplatků stanovuje obec veřejnou vyhláškou a jejich výši je nejlépe ověřit přímo na obecním nebo městském úřadě případně na magistrátu. Poplatek se pohybuje obvykle kolem 15,- Kč na osobu/den a odpovědnou osobou za evidenci a platbu poplatků je pronajímatel. Poplatek se platí za každý i započatý den ubytování, kromě dne příjezdu.

Obce mohou mít vlastní registrační formuláře i výše poplatku může být rozdílná. Je proto při zahájení ubytovací živnosti nutné navštívit místně příslušný úřad, registrujte se zde k odvodu poplatků (Ohlášení k poplatkové povinnosti) a zjistěte si potřebné údaje: výši poplatků, číslo účtu, variabilní symbol pro platby (bude vám přidělen po registraci) a také lhůtu pro jejich odvod. Hlášení by mělo být podáno nejpozději do 15. dne následujícího měsíce.

Pro příklad se můžete podívat na vzorové formuláře k Hlášení poplatkové povinnosti

https://www.obecniportal.cz/33/vzor-1-vyzva-k-ohlaseni-poplatkove-povinnosti-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EiQ__6ZOngpkYdB8NijF6-GO2WY078gkaA/#

a také na formulář k Hlášení místního poplatku.

Je na místě upozornit na sankci v případě nedodržení. Pokud se k poplatku nepřihlásíte, znamená to porušení zákona a sankce se určují dle zákona o výběru daní a poplatků, které mohou být až do výše 500.000 Kč.

Ubytovatel je i v tomto případě povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl.

Zápisy musí být vedeny přehledně a srozumitelně, musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

Pokud nabízíte svoji nemovitost k ubytování dlouhodobě například na internetu prostřednictvím Airbnb nebo Booking.com, bude na vás nahlíženo jako na podnikatele a příjmy z této činnosti budou podléhat dani z příjmů fyzických osob jako příjmy ze samostatné činnosti.

Tržby za ubytování se započítávají do tzv. zákonného obratu pro povinnou registraci DPH. Pokud tedy ubytovatel na tržbách za ubytování přesáhne během roku tržby 1 milion korun, musí se zaregistrovat jako plátce DPH.

Poskytuje-li ubytovatel ubytovací služby a přijímá peníze v hotovosti, měl by řešit oznamovací povinnost na elektronickou evidenci tržeb. Většinou slyším názor, že toto hlášení provádí za ubytovatele již zmiňovaná platforma. Bohužel pravda je taková, že ten kdo jednou začne nabízet ubytování, udělá “občas” i výjimku. Ubytuje hosty, kteří si jej najdou přes Google, přes vlastní stránky ubytovacího zařízení nebo na doporučení. V tu chvíli je ale jeho povinností takovýto příjem hlásit.

Jak asi víte, povinnost evidence k EET pro platby kartou byla ukončena 28. 2. 2018. Jednalo se o logický krok, protože tyto platby jsou evidovány nejen bankami, ale také společnostmi, které tyto operace zprostředkovávají.

Pokud tedy ubytováváte hosty ve svých nebo pronajatých nemovitostech, myslete na všechny zákonné povinnosti. Finanční úřady dnes hledají cesty jak získat data o všech pronajímatelích a o množství “prodaných” lůžek, aby mohli i zpětně vymáhat poplatky a bohužel navíc i pokuty.

Jan Hrstka
Autor: Jan Hrstka

tomas_a_ja

Dodrý den vážení přátelé. Jmenuji se Honza Hrstka – jsem na obrázku vpravo a je mi mnoho let ( 63 ).

Díky tomu, že jsem loni poznal tohoto naprosto výjimečného člověka vlevo - Tomáše Kučeru – jsem svoji osmnáctiletou realitní praxi dovedl nově nastartovat a restartovat na úplně jinou úroveň, než kterou jsem znal doposud.

Škoda jen, že mne toto naprosto jedinečné ovzduší, entuziazmus mého gurůa a další báječní lidé kolem tohoto nevídaného projektu neoslovili o pár let dříve.

Ale hlavně, že se to stalo, pevně se to usadilo do mé hlavy a následně i do mé každodenní realitní praxe. Díky Tomáši za to, že jsi mi zul bačkory stárnutí, zvedl zadek a rozum se jistě přidá.

Devatenáctiletá poctivá praxe dokáže přerod z makléře rodinného přítele a děti, které zatím dospěly jsou novými klienty. Tyto návraty spokojených a uspokojování nových zájemců mne vždy velmi vnitřně naplňuje. 

Co pro Vás dovedu zařídit – pokud se pro mne rozhodnete?

Otevřu webovou stránku pouze pro Vaši nemovitosti.

Zajistím Home Staging Vaší nemovitosti.

Vypracuji 2D a 3D profesionální půdorysná schémata Vaší nemovitosti.

Natočím video prohlídku a virtuální prohlídku a panoramatický snímek Vašich nemovitostí

Zajistím odborné nafocení.

Zajistím profesionální určení tržní hodnoty nemovitosti.

A jako zlatý hřeb nejnovější technika 3D scan - dokonalý řez vaší nemovitosti

( a prohlídka se může pomocí chytrého mobilu uskutečnit i ze slunné pláže nebo ze sjezdovky )

Považujete moje služby i reference na mojí práci za odpovídající Vašim potřebám?

Zavolejte mi právě teď na mob.: +420 603 547 906

pište na e-mail jan.hrstka.hrstka@email.cz

 

Pokud jste dočetli až sem, máte můj obdiv a děkuji Vám. Pokud Vás cokoliv dalšího zajímá, neváhejte mě kontaktovat.

Bude mi ctí se s Vámi sejít na kávu a všechno probrat osobně.

Těším se na naše setkání a spolupráci.

Jan HRSTKA

   

 

Stáhněte si zdarma

7 chyb při prodeji nemovitosti

zpracováním osobních údajů